หนังสือสารานุกรมไทย คืออะไร

หนังสือสารานุกรมไทย คืออะไร

books, Interesting books
สารานุกรมคือ หนังสือที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่ประกอบด้วยคำว่า สาร และ อนุกรม คำว่า สารนั้นหมายถึง แก่น ความเป็นเนื้อแท้ หรือส่วนสำคัญที่เป็นความจริงแท้ แน่นอน และคำว่าอนุกรมนั้น หมายถึง เรื่องของระเบียบ หรือลำดับ ซึ่งสองคำนี้รวมกันเป็นคำว่า สารานุกรม จะหมายถึงว่า เรื่องราวที่เป็นเรื่องจริง ของแท้ หรือเป็นแก่นแท้ของเรื่องราวนั้นๆ ที่เอามาเรียบเรียงกันให้เป็นเรื่องราว (more…)
Read More